view_headline
keyboard_arrow_left
TR keyboard_arrow_down
TR / Türkçe check
EN / Englishcheck
AR / Arabi check
phone_in_talk
444 77 94
0532 428 48 35
Kullanım Koşulları

WEB SİTEMİZDEN REZERVASYON YAPMAK

Konfirme edilmiş olsun veya olmasın, yapılmış bir rezervasyon kiralık araç temini için bir anlaşma niteliği teşkil etmez. Anlaşma kiralama esnasında yapılır ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ yasalarına göre düzenlenir. 

 GENEL
Bu site, CEYHUN TUR. SEYAHAT İŞLET. İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.' ne aittir ve Ceyhun Rent a Car tarafından işletilmektedir. Bu kullanım kuralları içinde geçen "Biz", "Bizim", "Bize", "Bizi" ifadeleri ile CEYHUN TUR. SEYAHAT İŞLET. İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ , "Siz", "Sizin", "Size", "Sizi" ifadeleri ile ziyaretçi/ziyaretçiler kastedilmektedir. Lütfen bu siteyi kullanmadan önce bu kullanım kurallarını dikkatlice gözden geçiriniz. Bu siteyi kullanmanız aşağıda belirtilen kullanım kuralları ile bağlanmayı kabul ettiğinizi gösterir. 

KABUL EDİLEBİLR KULLANIM
 
İş bu web sitesinde yer alan materyallerin ve/veya temel teşkil eden yazılım kodunun tamamının veya bir kısmının, kopyalanması, yayımlanması, dağıtılması, transfer edilmesi önceden verilmiş yazılı iznimiz olmadan söz konusu olamaz. 
 
İş bu web sitesini yalnızca, Türkiye Cumhuriyeti veya web sitesine girdiğiniz ülkede yürürlükte olan kanun ve düzenlemelere uygun düşen amaçlarla ve sitenin kullanım kurallarına sadık kalmak koşuluyla kullanabilirsiniz. 
• Zararlı, müstehcen, iftira eden ya da başka kanun dışı bilgileri bu site üzerinden göndermemeyi, yaymamayı; 
• Bu siteyi bir başkasının haklarını ihlal edebilecek bir şekilde kullanmamayı; 
• Resmi olmayan, sahte veya hileli rezervasyon yapmamayı; 
• Herhangi bir yazılım, iş programı veya araç kullanarak bu web sitesinin 
• çalışmasına herhangi bir yolla müdahale etmemeyi; 
• Bu sitenin dış görünüşü ve temelini teşkil eden program kodunu bozmamayı, değiştirmemeyi veya bunlara müdahale etmemeyi; 
• Bu siteye ya da ilişkisi olan alt yapı oluşumlarına makul olmayan veya sitenin kapasitesi üzerinde yük yükleyecek herhangi bir işlem yapmamayı; 
• Şebekelerimizin hiçbirine her ne sebeple olursa olsun izinsiz giriş yapmamayı ; kabul etmiş bulunuyorsunuz. 
Diğer tüm haklarımıza (kanuni ya da diğer) dokunmaksızın, Ceyhun Rent a Car olarak 
• Rezervasyonlarınızı haber vermeksizin iptal etme ve/veya 
• Burada belirtilen kullanım kurallarını ihlal ettiğinize inanıldığında (takdir hakkımızı kullanarak) bu siteye girişinize engel olma hakkını saklı tutarız. 

 WEB SİTESİNDE DEĞİŞİKLİKLER
İş bu web sitesinde, herhangi bir duyuru yapmaksızın, yer alan bilgi, servis, ürün ve diğer verilerde değişiklik yapabilir veya bu siteyi ortadan kaldırabiliriz. Ayrıca burada belirtilen kullanım kurallarında değişiklik yapabiliriz. Bu değişiklikler, sitede yer aldığı andan itibaren yürürlüğe girmiş kabul edilir. Buna göre bu siteye girişiniz ve siteyi kullanışınız yenilenmiş kuralları kabul ettiğiniz anlamına gelir. 

DİĞER WEB SİTELERİNE LİNKLER
İş bu web sitesi diğer internet sitelerine linkler içerebilir. Linki bulunan sitelerde yer alan bilgi, veri, ürün ve servislerden sorumlu değiliz. Söz konusu sitelere girmeniz ve onları kullanmanız tamamen sizin sorumluluğunuzdur. 

SORUMLULUK SINIRLAMASI
Bu sitenin içerdiği bilgilerden dolayı karşılanması olası doğrudan veya dolaylı, özel, cezayı gerektiren ve örnek teskil edecek kayıplar ve hasarlar nedeni ile sorumluluk kabul edilmez. 

SORUMLULUKTAN FERAGAT
Bu sitede yer alan bilgi, hizmet ve verilere ilişkin tüm sorumluluklardan kanunların müsaadesi çerçevesinde feragat edilir. Bu bilgi, hizmet ve veriler mevcut veya temin edilebildikleri durumları ile sitede yer aldıklarından, site sahibine herhangi bir sorumluluk yüklemez. 

ZARAR ÖDEME
Bu kullanım kurallarının ihlali nedeniyle meydana gelebilecek tüm sorumluluk, kayıp, iddia ve masrafları (yasal masraflar dahil olmak üzere) karşılamayı, bizi yukarıda bahsi geçen durumlardan korumayı kabul etmektesiniz. 

DİĞER 
İş bu kullanım kuralları, bu sitenin kullanımı ile ilgili olarak bizimle yapmış olduğunuz anlaşmanın kurallarını içerir. Bundan başka yazılı ya da sözlü hiçbir beyan göz önüne alınmayacaktır. Bu web sitesinin kullanımı, bu siteden yüklenen herhangi bir veri ve bu kullanım kuralları ile ilgili her işlem Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre işlem görecek ve yorumlanacaktır.